Studentský spolek COPERTINO

Spolek THEODORIK při KTF UK vznikl jako platforma, na níž by mělo být možné podpořit kontinuitu studentských aktivit pořádaných na fakultě, ale také zakládat nové tradice. Hlavním cílem je efektivněji informovat o všech akcích a zapojit do života fakulty širší spektrum studentů.

Neméně důležitým záměrem spolku je také rozvinutí spolupráce s dalšími fakultami UK, např. FF UK, HTF UK, ETF UK a i zapojení do celouniverzitních projektů.

Název THEODORIK v sobě obráží podstatu Katolické teologické fakulty, kde se setkávají teologické a kunsthistorické obory a připomíná tím i potřebu dialogu, otevřenějšího a prostupnějšího prostředí mezi oběma částmi fakulty.

Najdete nás také na Facebooku